КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ

Достъпност

Достъпността в Интернет се отнася до възможността за достъп до мрежата и нейното съдържание от всички хора, независимо от уврежданията (физически, интелектуални или технически), които могат да възникнат или произтичат от контекста на използване (технологично или екологично).

 

Когато уебсайтовете са проектирани с оглед на достъпността, всички потребители имат достъп до съдържание при равни условия, например:

  • Предоставяйки алтернативен текст на изображенията, слепите или хората с увредено зрение могат да използват специални четци за достъп до информацията.
  • Когато видеоклиповете имат субтитри, потребителите с проблеми със слуха могат да ги разберат напълно.
  • Ако съдържанието е написано на прост и илюстриран език, потребителите с проблеми с обучението могат да ги разберат по -добре.
  • Ако потребителят има проблеми с мобилността и му е трудно да използва мишката, алтернативите с клавиатурата помагат при навигацията.

Клавиши за бърз достъп

За да можете да се придвижвате през този уебсайт по достъпен начин, е програмирана група клавиши за бърз достъп, водещи към основните раздели, в които е организиран сайтът.

Клавишни комбинации за навигационното меню
Клавиш Страница
0 Начална
1 Дискусии
2 Предложения
3 Гласуване
4 Граждански бюджети
5 Процеси

В зависимост от операционната система и използвания браузър комбинацията от клавиши е следната:

 
Браузър Клавишна комбинация
Explorer ALT + клавиш, последвано от ENTER
Firefox ALT + CAPS + клавиш
Chrome ALT + клавиш (CTRL + ALT + клавиш за MAC)
Safari ALT + клавиш (CMD + клавиш за MAC)
Opera CAPS + ESC + клавиш

Размер на текста

Достъпният дизайн на този уебсайт позволява на потребителя да избере размера на текста, който му подхожда. Това действие може да се извърши по различни начини в зависимост от използвания браузър.

Браузър Действие, което трябва да бъде извършено
Explorer View > Text size
Firefox View > Size
Chrome Settings (icon) > Options > Advanced > Web Content > Text size
Safari View > Zoom In/Zoom out
Opera View > scale

Друг начин за промяна на размера на текста е да използвате клавишните комбинации, определени в браузърите, по -специално комбинацията от клавиши:

  • CTRL and + (CMD and + за MAC) Увеличава големината на текста
  • CTRL and - (CMD and - за MAC) Намалява големината на текста

Съвместимост със стандарти и визуален дизайн

Всички страници на този уебсайт са в съответствие с Насоките за достъпност или Общите принципи на достъпния дизайн, установени от работната група WAI на W3C.