КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ

КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ е платформа за гражданско участие

Това ръководство обяснява за какво са предназначени всички секции КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ и как работят.

Дебати

В секцията граждански дебати можете да представяте и споделяте мнението си с други хора по въпроси, които ви вълнуват, във връзка с града. Това е и място за генериране на идеи, които чрез другите секции на КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ водят до конкретни действия от страна на Общинския съвет.

Бутони за оценка на дебатите
Бутони "Съгласен съм" и "Не съм съгласен" за оценка на дебатите.

Предложения

В секцията граждански предложения можете да правите предложения за изпълнение от Общинския съвет. Предложенията изискват подкрепа и ако получат достатъчна подкрепа, те се подлагат на публично гласуване. Предложенията, одобрени с гласовете на тези граждани, се приемат от Общинския съвет и се изпълняват.

Бутон за подкрепа на предложение
Бутон за "Подкрепа" на предложение.

Анкети

Секцията анкети се активира всеки път, когато предложението достигне 1% подкрепа и отиде на гласуване или когато Общинският съвет предложи въпрос, който хората да решат.

Процеси

В секцията процеси гражданите участват в съставянето и промяната на наредбите, касаещи града, и могат да дадат своето мнение за общинските политики в предишни дебати.


Друга интересна информация