КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали за мандат 2022 – 2026 г

Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Окръжен съд – Кърджали и в изпълнение на Решение № 147, взето с Протокол № 6 от 17.06.2022 г. на Общински съвет - Кърджали, е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали за мандат 2022 – 2026 година.

Klub_Cherno_bialo_6.jpg

Най-активни предложения

Образованието в община Кърджали - проблеми и решения.

Обществено обсъждане в рамките на проект "Вход за граждани".

"Кърджали за теб"

На 28 май в ЦПЛР-ОДК Кърджали се проведе Обществено обсъждане на тема „Образованието в община Кърджали – проблеми и решения”.

Наредба за обществени обсъждания

С оглед на динамичните обществени процеси, пандемичната ситуацияи дигитализация на процесите, предлагам да се изготви нова наредба за провеждане на обществени обсъждания и прилагам проект за такава.

50% съкращаване на броя на общинските съветници

Да се намали с 50% броят на общинските съветници, от които няма никаква реална полза. На всички е ясно, че се гласува по партийно нареждане и самите съветници нямат право на собствено мнение.

Доклад за Индекса на гражданско участие в община Кърджали 2021 година

През месец октомври 2021 г. се проведе фокус–група за оценка на Индекса на гражданското участие в Община Кърджали за 2021 година.

Мерки на Община Кърджали срещу COVID-19

Направете Вашите предложения за допълнителни мерки за борба с пандемията от COVID-19 в община Кърджали.

Вижте всички предложения