КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ

Klub_Cherno_bialo_6.jpg

Най-активни предложения

Образованието в община Кърджали - проблеми и решения.

Обществено обсъждане в рамките на проект "Вход за граждани".

"Кърджали за теб"

На 28 май в ЦПЛР-ОДК Кърджали се проведе Обществено обсъждане на тема „Образованието в община Кърджали – проблеми и решения”.

Наредба за обществени обсъждания

С оглед на динамичните обществени процеси, пандемичната ситуацияи дигитализация на процесите, предлагам да се изготви нова наредба за провеждане на обществени обсъждания и прилагам проект за такава.

Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Кърджали 2022-2027

Програмата има за цел да информира гражданите на община Кърджали за процеса на промяна към прозрачност и прилаганите за тази цел реформи.

Доклад за Индекса на гражданско участие в община Кърджали 2021 година

През месец октомври 2021 г. се проведе фокус–група за оценка на Индекса на гражданското участие в Община Кърджали за 2021 година.

Вижте всички предложения

Отворени процеси

Вижте всички процеси