КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ

Назад

Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Кърджали 2022-2027

admin admin  •  20.02.2024  •    Няма коментари

Код на предложението: КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ-2024-02-9

Програмата има за цел да информира гражданите на община Кърджали за процеса на промяна към прозрачност и прилаганите за тази цел реформи.

       Уязвимостта към корупция, изразяваща се в пропуски в ефективната прозрачност, както и в неефективно използване на механизмите за превенция и борба с корупцията и ниските нива на гражданска ангажираност, представляват опасност за местната демокрация и доверието на гражданите в общинските институции.

       Тази Програма за прозрачност и антикорупционни реформи е разработена и приета с консенсус от работната група, състояща се от представители на общинската администрация, Общинския съвет и гражданското общество, като нейната цел е информиране на гражданите относно техните права, процеса на разглеждане на направените от тях предложения и кои видове принос са ценни, както и относно съществуващите възможности за участие в процеса на вземане на решения в общината.

       Пълният набор от документи, описващи дейностите, които ще се извършват при реализиране на програмата може да изтеглите като кликнете върху приложения по-долу линк.     

Документи (1)


Вие трябва да се впишете или да се регистрирате, за да оставите коментар.
    Това предложение няма известия.
    Не сте дефинирали основни етапи