КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ

Назад

Наредба за обществени обсъждания

Сезгин Бекир Сезгин Бекир  •  27.07.2021  •    8 коментари

Код на предложението: КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ-2021-07-3

С оглед на динамичните обществени процеси, пандемичната ситуацияи дигитализация на процесите, предлагам да се изготви нова наредба за провеждане на обществени обсъждания и прилагам проект за такава.

Прилагам текст на проект за наредба

Документи (1)


Вие трябва да се впишете или да се регистрирате, за да оставите коментар.
 • Росица Средкова

  Подкрепям създаването и приемането на Наредба, която да регламентира обществените обсъждания и гражданското участие като цяло. Мисля, че в предложения проект са регламентирани видовете обсъждания и правилата, по които ще се случват. Не знам дали, с оглед на предстоящото стартиране на платформата "Кърджали за теб", не трябва в наредбата да съществува текст, който да описва възможностите за участие на гражданите чрез платформата. В чл. 4,чл.14 и чл. 15 са описани възможностите за неприсъствено участие, но са описани предимно възможностите за онлайн обсъждания. Може би ще е добре да се опише възможността на гражданите да дават предложения по публикувани за обсъждане нормативни документи, да гласуват и т. н.

  Няма отговори
  • Василка Григорова

   Подкрепям създаването и приемането на Наредба, която да регламентира обществените обсъждания и гражданското участие в община Кърджали.
   В тази връзка имам две предложения:
   1.Да се включи в Наредбата използването на платформата "Кърджали за теб".
   2.Предлагам следната редакция на:
   „VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
   § 1. По смисъла на тази наредба:
   1. "Заинтересовани страни"- граждани, обществени групи или организации, за
   които интерес представлява обсъжданата тема, са засегнати от обсъжданата
   тема/въпрос или чиито дейности могат да окажат въздействие върху обсъждания
   въпрос.”
   Да стане:
   1."Заинтересовани страни"- това са граждани, обществени групи или организации:
   - за които представлява интерес обсъжданата тема;
   - които са засегнати от обсъжданата тема/въпрос;
   - чиито дейности могат да окажат въздействие върху обсъждания въпрос.

   Няма отговори
   • birsen

    Подкрепям изготвената Наредба за обществените обсъждания

    Няма отговори
    • РОСИЦА АНДРЕЕВА

     Подкрепям изготвената наредба, регламентираща обществените обсъждания и гражданското участие като цяло.

     Няма отговори
     • Bayryam Bayryam

      Подкрепям изготвената наредба.

      Няма отговори
      • ОССД

       Подкрепям изготвената наредба, която да регламентира обществените обсъждания и гражданското участие като цяло.

       Няма отговори
       • Табакова

        Подкрепям изготвената наредба, която да регламентира обществените обсъждания и гражданското участие като цяло.

        Няма отговори
        • vessy.tancheva@abv.bg

         Подкрепям изготвената наредба, която да регламентира обществените обсъждания и гражданското участие като цяло.

         Няма отговори
         Това предложение няма известия.
         Не сте дефинирали основни етапи