КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ

Назад

Мерки на Община Кърджали срещу COVID-19

Nermin Nermin  •  02.12.2021  •    1 коментар

Код на предложението: КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ-2021-12-4

Направете Вашите предложения за допълнителни мерки за борба с пандемията от COVID-19 в община Кърджали.

Община Кърджали прилага непрекъснати и последователни мерки за борба с пандемията от COVID-19 https://www.kardjali.bg/?pid=3,covid-19. С Решение №154 от 19.08.2021г. на Общински съвет-Кърджали е приет План за подпомагане и координация на дейностите за ваксиниране срещу COVID-19 в община Кърджали –  https://www.kardjali.bg/docs/planove_programi/Vaksinatsionen%20plan.pdf

Планът включва следните мерки:

    1. Повишаване на информираността на населението за ваксиниране срещу COVID-19.

2. Подпомагане на процеса по организация на ваксиниране на целевите групи.

3.Стимули за ваксинирани лица и колективи.

         НАПРАВЕТЕ СВОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА:

 1. Други мерки, които Община Кърджали може да предприеме с цел изпълнение на плана и ограничаване на разпространението на инфекциите с COVID-19;
 2. Връчване на грамота от Кмета на община Кърджали и РЗИ-Кърджали за принос към общественото здраве на колектив, достигнал над 70% ваксиниран персонал.

Вие трябва да се впишете или да се регистрирате, за да оставите коментар.
 • Росица Средкова

  Във връзка с Плана за подпомагане и координация на дейностите за ваксиниране срещу COVID-19 в община Кърджали, предлагам :
  - Да се изполват общинските училища и детски градини за разпространение на информационни материали сред населението, включително и сред представителите на уязвими групи;
  - Община Кърджали да организира информационни срещи с уязвими групи за разясняване ползата от ваксинирането;
  - Да се помисли за достъп до ваксиниране на самотно живеещи и трудно подвижни възрастни хора.

  Няма отговори
  Това предложение няма известия.
  Не сте дефинирали основни етапи