КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ

Назад

„Кърджали за теб – участвай, променяй, бъди активен гражданин!“


Код на предложението: КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ-2023-12-7

Информация за реализиране на проект „Кърджали за теб – участвай, променяй, бъди активен гражданин!“.

През месец октомври стартира проект „Кърджали за теб – участвай, променяй, бъди активен гражданин!“, който се изпълнява от сдружение „Инициатива за развитие-Кърджали решава“ в партньорство с Община Кърджали, Регионална младежко сдружение "Кърджали за теб", АРИРИ, ЦПЛР–ОДК – Кърджали.

Проектът е финансиран от Фондация „Америка за България“ и има за цел да информира младите хора и гражданите от община Кърджали за структурата и правомощията на местната власт, за техните права и възможностите за участие в процеса на вземане на решения на общинско ниво.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

По проект „Кърджали за теб – участвай, променяй, бъди активен гражданин!“, ще бъдат реализирани дейности, заложени в Годишния план, в изпълнение на приетата Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Кърджали /2022-2027 г./.

Чрез реализиране на проекта се цели да се стимулира  гражданското участие и контрол като възможност за противодействие на корупцията и увеличаване на отчетността и прозрачността в обществения живот.

Повече информация за дейностите по проекта може да намерите в прикачения файл на платформата „Кърджали за теб“:

https://zateb.kardjali.bg

Документи (1)


Вие трябва да се впишете или да се регистрирате, за да оставите коментар.
    Това предложение няма известия.
    Не сте дефинирали основни етапи