КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ

Назад

Проект на анализ на потребностите от социални услуги и проект на предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Допълнителна информация

Няма предложения