КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ

Назад

Проект на анализ на потребностите от социални услуги и проект на предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Допълнителна информация
Изтеглете резюме

Фаза на дебат

Няма дебати

Няма въпроси

Фаза на предложенията

Няма предложения

Няма предложения

Фаза на коментари

Без коментари

Няма коментари